HUIG is een database met informatie over de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, de studenten en architectuur in de breedste zin van het woord. Wij hebben een systeem ontworpen waarbij de gebruiker door middel van filteren op drie rubrieken met daaronder vijftien tags snel de relevante informatie kan vinden.

Dit systeem is ook bepalend geweest voor de vormgeving, het systeem is het ontwerp. De navigatie van de website komt terug door de tabs aan de zijkant van het magazine. Het gebruik van de RGB kleuren staan voor de vertaling van de website naar het analoge exemplaar van de database.

In samenwerking met Rens van Pinxteren, Koen van Geel en Marjolein Stassen.

Huig is a database containing information on the Rotterdam Academy of Architecture, their students and architecture in the broadest sense. We have designed a system whereby the user can find the relevant information by filtering on three categories with fifteen tags.

This system has also been decisive for the design, the system is the design. The navigation on the website is shown through the tabs on the side of the magazine. The use of RGB colours represent the translation of the website into the analogue copy of the database.

In collaboration with Rens van Pinxteren, Koen van Geel and Marjolein Stassen.