Naast mijn werkzaamheden bij Bril&Baard heb ik de verschillende aspecten van grafisch ontwerp onderzocht. Het aspect duurzaamheid sprak mij erg aan. De grote hoeveelheid papier dat overblijft als afval na de productie van een boek verontruste mij. Daarom besloot ik om mijn stage ervaringen te bundelen in een volledig duurzaam stageverslag. Het papier dat ik heb gebruikt heb is afval van drukkerijen en heeft een uniek karakter. De vormgeving is daarom minimalistisch, het zorgt voor een eenheid en een overzichtelijk geheel. Het korps van mijn tekst is groter, het moet immers blijven staan tegen de drukke vlakken van het papier.

Besides my activities at Bril&Baard, I have examined the various aspects of graphic design. The aspect sustainability really appealed to me. The large amount of paper that remains as waste after the manufacturing of a book distressed me. Therefor I decided to bundle my internship experiences in a completely sustainable internship report. The paper I used is waste from printing shops and has a unique character.
The design is therefore minimal; it creates a unity and an orderly whole. The font size of my text is larger than normal; it must still be readable against the crowded areas of the paper.