Het Red Cross Lab moet een jongere doelgroep aanspreken om de toekomst van de organisatie veilig te stellen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren tussen 18-25 jaar het positiefst staan tegenover goede doelen, maar is niet in staat om structureel geld te doneren. Hoe kunnen zij toch een waardevolle bijdrage leveren aan het Rode Kruis, zonder geld te doneren?

Het Red Cross Lab is een broedplaats waar jonge talenten skills doneren en daarmee humanitaire ontwikkelingsprojecten verder helpen door essentiële oplossingen te produceren. De jongeren zullen in ruil voor hun tijd en vaardigheden, een cv-waardig project en unieke ervaringen genereren.

The Red Cross Lab needs to attract a younger audience in order to secure the future of the organization. Research shows that young people aged 18-25 are the most positive towards charities, but are unable to donate additional funds. How can they still make a valuable contribution to the Red Cross, without donate money?

The Red Cross Lab is place where young talents donate skills and thereby help further humanitarian development by producing essential solutions. In return for their time and skills, the students will generate a resume worthy project and share a unique experiences.