deschiedamsemuseumslapers.nl

Ons onderzoek vestigde zich op de maakbaarheid en manipulatie van onze dagelijkse informatie. Met dit thema wilden we op onorthodoxe wijze zoveel mogelijk aandacht vestigen op het museum. We hadden daarom een hoax bedacht; wij zouden een nacht in het museum geslapen hebben. Wanneer er onthult zou worden dat dit slechts een hoax was, zou niet langer aan de betrouwbaarheid van de beveiliging van het museum getwijfeld worden.
Om de opdrachtgever te overtuigen van de mogelijkheden van ons concept, lanceerden we de film zonder toestemming. Onze smartphone film plaatsten wij op YouTube en binnen een half uur na de lancering belde RTV Rijnmond voor een interview.
Toen het bekend werd bij het museum, eisten zij dat onze film direct van het internet gehaald werd en zo de hoax te ontkrachtten. Ook al was de illusie binnen een korte tijd succesvol, de film had zonder toestemming van het museum niet mogen worden gelanceerd.

In samenwerking met Stijn van Aardenne, Hanxiao Lu en Joel Kouthoofd.

deschiedamsemuseumslapers.nl

Our research settled on the make ability and manipulation of our daily information. With this theme we wanted, in an unorthodox way, to draw as much attention as possible to the museum. We therefore came up with a hoax; we would have slept a night at the museum. When it would be revealed that this was merely a hoax, the reliability of the security of the museum would no longer be doubted.
To convince the client of the potential of our concept we launched the film without consent. We placed our smartphone movie on YouTube and within half an hour after launch RTV Rijnmond phoned for an interview.
When the museum learned about it, they demanded that our film was immediately removed from the Internet to unmask the hoax. Even though the illusion was successful within a short time, the film shouldn’t have been launched without the consent of the museum.

In collaboration with Stijn van Aardenne, Hanxiao Lu and Joel Kouthoofd.