Zeker in een tijd waar we steeds meer geloven in een maakbare maatschappij, is het goed om af en toe eens de controle los te laten en het lot te laten beslissen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Toeval zorgt voor de aanmaak van dopamine, ons geluksgevoel. Wij wilden anderen spelenderwijs kennis laten maken met Toeval en hebben daarom het Toeval spel met de Toeval app ontworpen. Elk spel bevat onze 13 geboden, de algemene levenswijzen die je meer Toeval zullen brengen. Daarnaast bevat het spel 52 uiteenlopende kaartjes met mogelijkheden voor Toeval.

Het spel kan met en zonder app worden gespeeld. In de app wordt de voortgang bijgehouden, kan ieder zijn Toeval verhalen delen en verdien je door het uitvoeren van opdrachten Toeval punten en stijg je in de Toeval ranking. Bovendien kun je via de app zien wie er in onze community hetzelfde kaartje als jij heeft getrokken en hoe die persoon Toeval heeft ervaren.

In samenwerking met Loes van Splunter, Loes Aanhane en Simone de Meijere.

Especially in a time where we more and more believe in a makeable society, it is good to occasionally let go of control and let fate decide. Scientific research has shown that coincidence ensures the production of dopamine, our feel of happiness.
We wanted others to get playfully acquainted with coincidence and we therefor designed the coincidence game with the coincidence app. Each game includes our 13 commandments, these rules of life that will provide more coincidence. In addition, the game contains 52 different cards with opportunities for coincidence.

The game can be played with and without the app. In the app’s you can track the progress, share your coincidence stories and you earn coincidence points by completed assignments and move up in the coincidence ranking. Furthermore with the app you can see who drew in our community the same card as you and how that person experienced coincidence.

In collaboration with Loes van Splunter, Loes Aanhane and Simone de Meijere.